PROFILE DZIAŁALNOŚCI:
STRONA GŁÓWNA
O NAS
HANDEL
DOSTAWCY
WYDAWNICTWO
AUTORZY KSIĄŻEK
OFERTA
WYDAWNICZA-
- SKLEP INTERNETOWY
NAPISALI O NAS
GALERIA ZDJĘĆ
KONTAKT
CENTRUM TECHNIKI OFERUJE:

- CO

- CW

- WODA

- GAZ

- KANALIZACJA

- WENTYLACJA

- SANITARNE

- PRZEMYSŁOWE

- WYROBY HUTNICZE

- USŁUGI TRANSPORTOWE

PRODUKCJA BUDOWLANO- MONTAŻOWA
DROZD CENTRUM TECHNIKI mgr inż. ADAM NOWOSAD

Prowadzona od 1999 roku działalność budowlano- montażowa stanowi ok. 25% przychodu firmy. Największe zrealizowane budowy to:

Prowadzimy również działalność wspomagającą produkcję tj.:

- projektowanie instalacji i sieci sanitarnych,
- usługi transportu ciężarowego, 6 jednostek,
- kosztorysowanie robót budowlanych,
- usługi ślusarskie
- wynajem maszyn budowlancyh:
* koparka kołowa Waryński
* koparka gąsienicowa Waryński
* dżwig 10 t na Jelczu
* spycharka gąsienicowa dt-75
* niskopodwoziówka 16 t
* dłużyca 16 t
* agregat prądotwórczy 4 kw
* sprężarka spal. z młotem pneumatycznym
* zagęszczarka gruntu do 350 kg
* zagęszczarka gruntu do 150 kg
* zagęszczarka gruntu do 80 kg Skoczek
* wywrotka 6 t
* wywrotka 4 t
* motopompa
* szalunki Krings
* wiertnice dn 200
* dźwig-ładowarka 10 t

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ
DROZD CENTRUM TECHNIKI W LATACH 2000-2008
L. P.
Nazwa obiektu
Inwestor
1.
Budowa obiektu mieszkalnego przy ul. Sobieskiego w Elblągu Spółdzielnia Mieszkaniowa Gosia w Elblągu
2.
Osiedle Kolorowe Gdańsk- instalacje wod. kan. c.o. Gips Blok Gdańsk
3.
Kotłownia 170 KW + instalacja c.o. w Szkole Podstawowej w Słobitach Urząd Gminy Wilczęta
4.
Wymiana instalacji gazowej na osiedlu wojskowym w Morągu WAM Elbląg
5.
Budowa myjni samochodowo- czołgowej w JW Braniewo Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn
6.
Adaptacja budynku z koszarowego na mieszkalny, ul. Saperów w Elblągu WAM Olsztyn
7.
Remont instalacji sanitarnych i c.o. Wojskowa Administracja Koszar NR 5 w Elblągu
8.
Roboty budowlane i instalacyjne w Elblągu Zarząd Budynków Mieszkalnych w Elblągu
9.
Remont instalacji sanitarnych i c.o. w budynku Poczty w Prabutach Rejonowy Urząd Poczty w Elblągu
10.
Remont instalacji sanitarnych i c.o. w budynku Poczty w Tolkmicku Rejonowy Urząd Poczty w Elblągu
11.
Remont budynku Poczty w Elblągu Rejonowy Urząd Poczty w Elblągu
12.
Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze gm. Elbląg Urząd Gminy w Elblągu
13.
Budowa światłowodu w miejscowościach Kadyny Tolkmicko HALEX sp. z o. o. Elbląg
14.
Remont c.o. w Szkole Podstawowej w Stankowie Urząd Gminy Markusy
15.
Wymiana zasuw na wlocie kanału energetycznego w Elektrowni Wodnej w Pierzchałach Elbląskie Zakłady Energetyczne Elbląg
16.
Budowa spalarni odpadów szpitalnych Szpital Wojewódzki Tarnobrzeg
17.
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Lisów. Urząd Gminy Elbląg
18.
Remont Szpitala Powiatowego w Malborku z wykonaniem instalacji sanitarnych i modernizacją kotłowni olejowo-gazowej 1.200 kW. Samodzielny Publiczny ZOZ Malbork
19.
Przebudowa pomieszczeń z dostosowaniem do potrzeb ambulatorium z izbą chorych w budynku koszarowym w Elblągu. Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn
20.
Wymiana sieci wodociągowej i instalacji p.-poż. oraz remont sieci c.o. w Jednostkach Wojskowych w Giżycku. Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn
21.
Wymiana instalacji c.o. z wykonaniem węzła cieplnego w KP Lubawa. Komenda Wojewódzka Policji Olsztyn
22.
Budowa kotłowni węglowej w Zespole Szkół w Morzeszczynie. Urząd Gminy Morzeszczyn
23.
Remont Stacji Uzdatniania wody w m. Pilona i Nowina. Urząd Gminy Elbląg
24.
Wykonanie sieci i instalacji sanitarnych i c.o. z przebudową kotłowni gazowej 130 kW w Urzędzie Celnym w Elblągu. Izba Celna Olsztyn
26.
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Cieplewo Urząd Gminy Pruszcz Gdański
27.
Wymiana grzejników instalacji c.o. w Jednostce Wojskowej nr 1261 oraz 4240 w Elblągu Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn
28.
Wymiana nawierzchni drogowej w Jednostce Wojskowej w Morągu Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn
29.
Budowa kanalizacji deszczowej na długości 356 mb z wylotu do rzeki Kłodawy, wykonanie rozbudowy istniejącego wodociągu fi 110 na długości 172 mb wraz z przebudową węzłów oraz zabezpieczenie istniejącego gazociągu przez założenie rur ochronnych wraz z sączkami węchowymi Urząd Gminy Pruszcz Gdański
30.
Remont instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja kotłowni c.o. Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie
31.
Wymiana istniejących rurociągów sieci technologicznej z rur stalowych na rury preizolowane na terenie kompleksu wojskowego Jednostki Wojskowej 1954 w Ostródzie Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
32.
Przystosowanie infrastruktury do montażu kontenerowej stacji paliw KSP w Elblągu Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn
33.
Przystosowanie infrastruktury do montażu kontenerowej stacji paliw KSP w Lidzbarku Warmińskim Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn
34.
Instalacja centralnego ogrzewania w budynkach oraz sieci z rur preizolowanych i przyłącza cieplnego dwuprzewodowego na terenie Jednostki Wojskowej w Ostródzie Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn
35.
Przełożenie sieci wodociągowej o długości 97 mb przy zadaniu pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodawy Urząd Gminy Pruszcz Gdański
36.
Rozbudowa cmentarza komunalnego "Dębica" w Elblągu Urząd Miasta Elbląg
   
design by PX 2003 - 2008